на Сервис - Prismlab China Ltd.
  • заглавие

Обврска за услуги

Квалитет

Гаранција за квалитет

Prismlab ветува дека ќе ги одржува и заменува деловите на сите производи бесплатно во одреден гарантен рок.

Технички

Техничка обука

Prismlab обезбедува бесплатни информации за производот, пакет софтвер и документација за работа врз основа на барањата на клиентите.

24gl-телефон 24h

24-часовен одговор по продажбата

Prismlab одговара на поплаките на клиентите за квалитетот на производот, работењето на производот или услугите за техничка поддршка на хардвер и софтвер 24 часа на ден.

Услуга по продажбата

13

Без софтверска надградба и калибрација

По гарантниот период, само трошоците за резервни делови ќе се наплаќаат за одржување. Попродажната услуга ќе комуницира со клиентот и ќе ја обезбеди понудата со извештај за тест за одржување

123

Бесплатно откривање на дефекти

Сите трошоци за одржување и материјали ќе бидат отфрлени за дефекти во гарантниот период

24

24-часовна телефонска линија за услуги по продажбата

0086-15026889663